#l2arkitekter

Ny barneskole i Skavanger

Vi er glade for at vi sammen med @veidekke er tildelt totalentreprisekontrakt med samspill for prosjektering og bygging av den nye Skavanger skolen i Kongsberg kommune. Den nye 1-7 barneskolen skal oppføres på nåværende skoletomten der de eksisterende bygningene rives. Nybygget med ca. 3.500m2 (BTA) skal gi plass til 275 elever og skal kompletteres med et nytt opparbeidet ute- og lekeareal og bedre tilknytning til idrettsområdet. I tillegg skal eksisterende gymsalbygning på tomten oppgraderes med tilpasset fasadekledning. Kongsberg kommune har høye miljøambisjoner for prosjektet: Skolebygget skal oppfylle kravene til passivhusstandard eller bedre og det ønskes i hovedsak bruk av tre som byggemateriale, også som bærende konstruksjon. 
Vi støtter disse miljøtiltakene fra kommunen og gleder oss over å kunne bruke kunnskapen vår fra tidligere miljøambisjøse nybygg og massivtreprosjekter til å skape en ny fremtidsrettet skole for Skavanger.

#l2arkitekter #veidekke #skavanger #kongsbergkommune #skole #architecture #school
Ny barneskole i Skavanger

Vi er glade for at vi sammen med @veidekke er tildelt totalentreprisekontrakt med samspill for prosjektering og bygging av den nye Skavanger skolen i Kongsberg kommune. Den nye 1-7 barneskolen skal oppføres på nåværende skoletomten der de eksisterende bygningene rives. Nybygget med ca. 3.500m2 (BTA) skal gi plass til 275 elever og skal kompletteres med et nytt opparbeidet ute- og lekeareal og bedre tilknytning til idrettsområdet. I tillegg skal eksisterende gymsalbygning på tomten oppgraderes med tilpasset fasadekledning. Kongsberg kommune har høye miljøambisjoner for prosjektet: Skolebygget skal oppfylle kravene til passivhusstandard eller bedre og det ønskes i hovedsak bruk av tre som byggemateriale, også som bærende konstruksjon.
Vi støtter disse miljøtiltakene fra kommunen og gleder oss over å kunne bruke kunnskapen vår fra tidligere miljøambisjøse nybygg og massivtreprosjekter til å skape en ny fremtidsrettet skole for Skavanger.

#l2arkitekter #veidekke #skavanger #kongsbergkommune #skole #architecture #school
Woodify har levert CE-sertifisert og bestandig brannbeskyttet utvendig kledning, interiørfiner og panel, samt interiørfiner og panel uten brannimpregnering til Solberg skole. Produktvalget til Solberg skole var Woodify natur, Brannpanel natur av furu, Brannpanel INT panel av furu, Woodify og Brannpanel xfiner av furu. Entreprenør: @af_gruppen arkitekt: @l2arkitekter 📸 @vjus.no #woodify #brannpanel #åskommune #solbergskole #woodisgood #afgruppen #architecture #architect #architektur #archilovers #sustainable #timber #school #l2arkitekter
Woodify har levert CE-sertifisert og bestandig brannbeskyttet utvendig kledning, interiørfiner og panel, samt interiørfiner og panel uten brannimpregnering til Solberg skole. Produktvalget til Solberg skole var Woodify natur, Brannpanel natur av furu, Brannpanel INT panel av furu, Woodify og Brannpanel xfiner av furu. Entreprenør: @af_gruppen arkitekt: @l2arkitekter 📸 @vjus.no #woodify #brannpanel #åskommune #solbergskole #woodisgood #afgruppen #architecture #architect #architektur #archilovers #sustainable #timber #school #l2arkitekter
Nytt kulturkvartal i Vestby kommune 
L2 Arkitekter er sammen med AF-gruppen tildelt samspillskontrakten for nytt kulturkvartal i Vestby kommune.

Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. Tomten ligger vis-a-vis Rådhuset, med henvendelse ut mot den nye Rådhusparken, og skal være bindeleddet mellom de andre byggene- og bo-områdene i nærområdet. I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene. Bygget skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg som bygger oppunder et fremtidsrettet Vestby, der man setter mennesket i fokus. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. 
Kontrakten består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus. Kulturhuset har et antatt bruttoareal på rundt 8.000 m2 fordelt på kultur- og kontorarealer og forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022.

@af_gruppen

#l2arkitekter #afgruppen #vestby #vestbykommune #kulturhuset #arkitektur #architecture
Nytt kulturkvartal i Vestby kommune
L2 Arkitekter er sammen med AF-gruppen tildelt samspillskontrakten for nytt kulturkvartal i Vestby kommune.

Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. Tomten ligger vis-a-vis Rådhuset, med henvendelse ut mot den nye Rådhusparken, og skal være bindeleddet mellom de andre byggene- og bo-områdene i nærområdet. I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene. Bygget skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg som bygger oppunder et fremtidsrettet Vestby, der man setter mennesket i fokus. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.
Kontrakten består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus. Kulturhuset har et antatt bruttoareal på rundt 8.000 m2 fordelt på kultur- og kontorarealer og forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022.

@af_gruppen

#l2arkitekter #afgruppen #vestby #vestbykommune #kulturhuset #arkitektur #architecture
I år ble kontoret overrasket med sommerfest på Sætterhytten på Bygdøy. Så nær byen og likevel så eksotisk med den antikvariske paviljongen skjult i skogen. Takk for en fin kveld! #folkemuseet #folkemuseetpåbygdøy #sommerfest #l2arkitekter
I år ble kontoret overrasket med sommerfest på Sætterhytten på Bygdøy. Så nær byen og likevel så eksotisk med den antikvariske paviljongen skjult i skogen. Takk for en fin kveld! #folkemuseet #folkemuseetpåbygdøy #sommerfest #l2arkitekter
I forrige uke var det kranselag på Ullerål skole i Hønefoss, og det var veldig gøy å se hvor langt prosjektet har kommet. Vi gleder oss til å følge den videre utviklingen på byggeplassen! #l2arkitekter #architecture #betonmast
I forrige uke var det kranselag på Ullerål skole i Hønefoss, og det var veldig gøy å se hvor langt prosjektet har kommet. Vi gleder oss til å følge den videre utviklingen på byggeplassen! #l2arkitekter #architecture #betonmast
Høgskulen på Vestlandet i Bergen

Til tross for regnværet var det god stemning på kranselaget for det nye bygget for Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Vi gleder oss over hvor langt bygget har kommet og til prosjektet videre!

#l2arkitekter #høgskulenpåvestlandet #krusesmith #statsbygg #university #architecture #arkitektur
Høgskulen på Vestlandet i Bergen

Til tross for regnværet var det god stemning på kranselaget for det nye bygget for Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Vi gleder oss over hvor langt bygget har kommet og til prosjektet videre!

#l2arkitekter #høgskulenpåvestlandet #krusesmith #statsbygg #university #architecture #arkitektur
Byggeplass, Tau skole - Superparken 
Teglfasaden er kommet opp på store deler av skole- og idrettsbygget og innvendige arbeider med finerplatekledning er godt i gang. Vestibylen med limtrebjelker i tak binder de to delene sammen. Byggeplassen utenfor skal bli til en ny aktivitetspark og attraksjon på Tau, Superparken.

#l2arkitekter #skole #arkitektur #byggeplass #tegl #architecture #school #constructionsite #brick
Byggeplass, Tau skole - Superparken
Teglfasaden er kommet opp på store deler av skole- og idrettsbygget og innvendige arbeider med finerplatekledning er godt i gang. Vestibylen med limtrebjelker i tak binder de to delene sammen. Byggeplassen utenfor skal bli til en ny aktivitetspark og attraksjon på Tau, Superparken.

#l2arkitekter #skole #arkitektur #byggeplass #tegl #architecture #school #constructionsite #brick
Det er med stolthet og glede vi kan informere om at vi har vunnet konkurransen om sentrumskolene i Sande, i samarbeid med L2 arkitekter og WK Entreprenør!!! Et flott skoleprosjekt med en grønn profil🌿, vi gleder oss veldig til å være med i utviklingen av dette spennende prosjektet.

#sentrumskoleneisande #landskapsarkitektur #gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #wkentreprenør
Det er med stolthet og glede vi kan informere om at vi har vunnet konkurransen om sentrumskolene i Sande, i samarbeid med L2 arkitekter og WK Entreprenør!!! Et flott skoleprosjekt med en grønn profil🌿, vi gleder oss veldig til å være med i utviklingen av dette spennende prosjektet.

#sentrumskoleneisande #landskapsarkitektur #gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #wkentreprenør
Vi er stolte av at Akrobaten er blitt publisert og nevnt i den franske Michelin-guiden (side 33): "Til slutt kommer Akrobaten (2011), en 206m lang bro spent over togskinner, som knytter Bjørvika til Grønland. Som dere sikkert har skjønt er Bjørvika «det nye» Oslo, og et paradis for folk som er interessert i samtidsarkitektur."
#L2arkitekter #Akrobaten #michelinguide #visitoslo #visitnorway #bjørvika
Vi er stolte av at Akrobaten er blitt publisert og nevnt i den franske Michelin-guiden (side 33): "Til slutt kommer Akrobaten (2011), en 206m lang bro spent over togskinner, som knytter Bjørvika til Grønland. Som dere sikkert har skjønt er Bjørvika «det nye» Oslo, og et paradis for folk som er interessert i samtidsarkitektur."
#L2arkitekter #Akrobaten #michelinguide #visitoslo #visitnorway #bjørvika
Høgskulen på Vestlandet i Bergen

Nybygget kommer til å komplettere det eksisterende høgskole-anlegget på Kronstad og skal ha et indre atrium med en innvendig grønn hage. De utkragede broene og åpne trappene, som svever i atriet, blir et viktig møtested for studenter og lærere.

#l2arkitekter #høgskulenpåvestlandet #krusesmith #statsbygg #university #atrium #architecture #arkitektur #steelarchitecture
Høgskulen på Vestlandet i Bergen

Nybygget kommer til å komplettere det eksisterende høgskole-anlegget på Kronstad og skal ha et indre atrium med en innvendig grønn hage. De utkragede broene og åpne trappene, som svever i atriet, blir et viktig møtested for studenter og lærere.

#l2arkitekter #høgskulenpåvestlandet #krusesmith #statsbygg #university #atrium #architecture #arkitektur #steelarchitecture
Nye Haraldrud gjenbruksstasjonen i Oslo vil erstatte det historiske anlegget som åpnet i 1967. På grunn av logistikk- og kapasitetsproblemer har det blitt vedtatt å flytte og utvide gjenbruksstasjonen. Arealet skal utvides fra dagens 11 dekar til ca. 20 dekar og er planlagt ferdig i 2023 og vil da kunne ta imot opptil 550 000 besøkende årlig. 
Vi har i den forbindelse fått i oppdrag av Renovasjonsetaten om å prosjektere ny gjenbruksstasjon og har akkurat levert forprosjekt.

#l2arkitekter #oslokommune #oslo #renovasjonsetaten #arkitektur #infrastructure #reuse #recycle
Nye Haraldrud gjenbruksstasjonen i Oslo vil erstatte det historiske anlegget som åpnet i 1967. På grunn av logistikk- og kapasitetsproblemer har det blitt vedtatt å flytte og utvide gjenbruksstasjonen. Arealet skal utvides fra dagens 11 dekar til ca. 20 dekar og er planlagt ferdig i 2023 og vil da kunne ta imot opptil 550 000 besøkende årlig.
Vi har i den forbindelse fått i oppdrag av Renovasjonsetaten om å prosjektere ny gjenbruksstasjon og har akkurat levert forprosjekt.

#l2arkitekter #oslokommune #oslo #renovasjonsetaten #arkitektur #infrastructure #reuse #recycle
En glad gjeng på byggeplassbefaring på Tau skole i flotte omgivelser. Bygget er godt i gang og nå skal skolegården startes på. Vi gleder oss til åpning i høst#strandkommune #tauskole #l2arkitekter #gullikgulliksenlandskapsarkitekter
En glad gjeng på byggeplassbefaring på Tau skole i flotte omgivelser. Bygget er godt i gang og nå skal skolegården startes på. Vi gleder oss til åpning i høst#strandkommune #tauskole #l2arkitekter #gullikgulliksenlandskapsarkitekter
Byggeplassbilde fra Fremtidens skole i Sør-Odal

Konstruksjonen i idrettshallen begynner å ta form. Veldig gøy å jobbe med massivtre!

#l2arkitekter #skole #arkitektur #massivtre #woodarchitecture #architecture #school #sørodal
Byggeplassbilde fra Fremtidens skole i Sør-Odal

Konstruksjonen i idrettshallen begynner å ta form. Veldig gøy å jobbe med massivtre!

#l2arkitekter #skole #arkitektur #massivtre #woodarchitecture #architecture #school #sørodal
Byggeplassbilde fra Fremtidens skole i Sør-Odal

Konstruksjonen i klatretårnet begynner å ta form. Veldig gøy å jobbe med massivtre!

#l2arkitekter #skole #arkitektur #massivtre #woodarchitecture #architecture #school #sørodal
Byggeplassbilde fra Fremtidens skole i Sør-Odal

Konstruksjonen i klatretårnet begynner å ta form. Veldig gøy å jobbe med massivtre!

#l2arkitekter #skole #arkitektur #massivtre #woodarchitecture #architecture #school #sørodal
Utvidelse av Skøyenåsen skole

Vi er glad for å ha fått et nytt oppdrag fra Undervisningsbygg for å utvide eksisterende Skøyenåsen skole fra en U5 til U9 skole. Eksisterende Skøyenåsen skole er en av flere såkalt kompaktskoler fra 1960-tallet, tegnet av Cappelen og Rodal, og er en av to skoler som er vernet i verneklasse 2, bevaring. Skolen består av et eksisterende skolebygg på ca. 7 470 m2 og vil få et nybygg på ca. 2 100 m2.

Tomten ligger på Oppsal, Oslo-øst, og med kort gangavstand from Oppsal senter. Skoletomten grenser til t-banelinjen i øst, friområder i sør og vest og bolig områder i nord. Like vest for skolen ligger det vernede Østensjøvannet som er et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet samt et vernet biomangfoldig naturområdet.

Vi se frem til å jobbe sammen med Undervisningsbygg og Skøyenåsen skole på dette spennende prosjektet.

#l2arkitekter #skøyenåsenskole #undervisningsbygg #oslo #arkitektur #skole #architecture #school
Utvidelse av Skøyenåsen skole

Vi er glad for å ha fått et nytt oppdrag fra Undervisningsbygg for å utvide eksisterende Skøyenåsen skole fra en U5 til U9 skole. Eksisterende Skøyenåsen skole er en av flere såkalt kompaktskoler fra 1960-tallet, tegnet av Cappelen og Rodal, og er en av to skoler som er vernet i verneklasse 2, bevaring. Skolen består av et eksisterende skolebygg på ca. 7 470 m2 og vil få et nybygg på ca. 2 100 m2.

Tomten ligger på Oppsal, Oslo-øst, og med kort gangavstand from Oppsal senter. Skoletomten grenser til t-banelinjen i øst, friområder i sør og vest og bolig områder i nord. Like vest for skolen ligger det vernede Østensjøvannet som er et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet samt et vernet biomangfoldig naturområdet.

Vi se frem til å jobbe sammen med Undervisningsbygg og Skøyenåsen skole på dette spennende prosjektet.

#l2arkitekter #skøyenåsenskole #undervisningsbygg #oslo #arkitektur #skole #architecture #school
Ny skole i Bjørvika!

Vi er stolte og glade for å ha fått jobben med å utarbeide forprosjekt til Bjørvika skole for Undervisningsbygg, et viktig og ambisiøst offentlig bygg i den nye bydelen. I tillegg til barne- og ungdomsskole for ca. 840 elever skal det bygges flerbrukshall, dansesal og arealer til sjøskolen i Oslo, til sammen ca. 11 500 m2. 
Skolen ligger sentralt ved Sørenga, tett på vannet og de fremtidige rekreasjonsområdene Loallmenningen og Kongsbakken. Oppdragsgivers ambisjoner er å skape en unik skole med tydelig karakter og kvaliteter, en aktiv og utadvendt skole som vil bli en viktig del av byrommet. Tomtas begrensede størrelse gjør at så og si hele taket benyttes som uteområde i tillegg til uteareal på terreng. Taket blir tilgjengelig for publikum også utenfor skoletid og prosjektet blir på det område et pionerprosjekt i Oslo.

#l2arkitekter #oslo #bjørvika #undervisningsbygg #architecture #school
Ny skole i Bjørvika!

Vi er stolte og glade for å ha fått jobben med å utarbeide forprosjekt til Bjørvika skole for Undervisningsbygg, et viktig og ambisiøst offentlig bygg i den nye bydelen. I tillegg til barne- og ungdomsskole for ca. 840 elever skal det bygges flerbrukshall, dansesal og arealer til sjøskolen i Oslo, til sammen ca. 11 500 m2.
Skolen ligger sentralt ved Sørenga, tett på vannet og de fremtidige rekreasjonsområdene Loallmenningen og Kongsbakken. Oppdragsgivers ambisjoner er å skape en unik skole med tydelig karakter og kvaliteter, en aktiv og utadvendt skole som vil bli en viktig del av byrommet. Tomtas begrensede størrelse gjør at så og si hele taket benyttes som uteområde i tillegg til uteareal på terreng. Taket blir tilgjengelig for publikum også utenfor skoletid og prosjektet blir på det område et pionerprosjekt i Oslo.

#l2arkitekter #oslo #bjørvika #undervisningsbygg #architecture #school
Tenk at 3 måneder har gått. Nå starter vi på bleiestørrelse 3 og denne fantastiske bleiekaka fra Pietros arbeidskamerater #L2arkitekter
Tenk at 3 måneder har gått. Nå starter vi på bleiestørrelse 3 og denne fantastiske bleiekaka fra Pietros arbeidskamerater #L2arkitekter
#oslo #impressions #architecture #l2arkitekter #snohetta #renzopiano #astrupfearnley #dennorskeopera #chatnoir #bjørvika #bjørvikabarcode #norway
Vinnerforslagene til seks t-banestasjoner på Fornebubanen ble offentliggjort i dag! 
Her sees 1. Fornebu stasjon og driftsbase: «Underjordisk landskap», av Zaha Hadid Architects og A-lab. 
2. Fornebuporten stasjon (tidligere Arena): «Himmelen under», av Zaha Hadid Architects og A-lab. 
3. Flytårnet stasjon: «Volare», av Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/ImagoAtelier de Arquitectura og José Gigante. 
4. Skøyen stasjon:«Lyssprekk» av Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter. 
5. Vækerø stasjon: «Bergtatt», av Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.
6. Lysaker stasjon: «Lysakers hjerte», av Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup.

Les mer på arkitektur.no

#fornebubanen #tbane #gottliebpaludanarchitects #l2arkitekter #asplanviak #longvaarkitekter #arup #zahahadidarchitects #alab #mestreswågearchitects #imagoatelier #josegigante #arkitektkonkurranse #arkitekturkonkurranse
Vinnerforslagene til seks t-banestasjoner på Fornebubanen ble offentliggjort i dag!
Her sees 1. Fornebu stasjon og driftsbase: «Underjordisk landskap», av Zaha Hadid Architects og A-lab.
2. Fornebuporten stasjon (tidligere Arena): «Himmelen under», av Zaha Hadid Architects og A-lab.
3. Flytårnet stasjon: «Volare», av Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/ImagoAtelier de Arquitectura og José Gigante.
4. Skøyen stasjon:«Lyssprekk» av Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.
5. Vækerø stasjon: «Bergtatt», av Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.
6. Lysaker stasjon: «Lysakers hjerte», av Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup.

Les mer på arkitektur.no

#fornebubanen #tbane #gottliebpaludanarchitects #l2arkitekter #asplanviak #longvaarkitekter #arup #zahahadidarchitects #alab #mestreswågearchitects #imagoatelier #josegigante #arkitektkonkurranse #arkitekturkonkurranse
Competition News! We are happy to announce that @gottliebpaludanarchitects and @l2arkitekter have won two of six new stations on the new Fornebu metro line in Oslo. Looking forward to keep working on the two stations Skøyen and Vækerø and collaborate with L2 Arkitekter. #danisharchitecture #infrastructure #L2arkitekter #gottliebpaludanarchitects #metroarchitecture
Competition News! We are happy to announce that @gottliebpaludanarchitects and @l2arkitekter have won two of six new stations on the new Fornebu metro line in Oslo. Looking forward to keep working on the two stations Skøyen and Vækerø and collaborate with L2 Arkitekter. #danisharchitecture #infrastructure #L2arkitekter #gottliebpaludanarchitects #metroarchitecture
Vinnere for utforming av Fornebubanens seks t-banestasjoner er kåret: 
I formiddag presenterte juryens sekretær, kokurranseleder i Norske arkitekters landsforbund Gisle Nataas, vinnerne av plan- og designkonkurransen for seks nye T-banestasjoner på Fornebubanen:
Skøyen stasjon: «Lyssprekk» av Gottlieb Paludan Architects og L2 arkitekter. 
Vækerø stasjon: «Bergtatt», av Gottlieb Paludan Architects og L2 arkitekter.
Lysaker stasjon: «Lysakers hjerte», av Asplan Viak, Longva arkitekter as og Arup. 
Fornebuporten stasjon (tidligere Arena): «Himmelen under», av Zaha Hadid Architects og A-lab. 
Flytårnet stasjon: «Volare», av Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/ImagoAtelier de Arquitectura og José Gigante - arquitecto. 
Fornebu stasjon og driftsbase: «Underjordisk landskap», av Zaha Hadid Architects og A-lab. 
Vi gratulerer!

Les mer på arkitektur.no

#fornebubanen #tbane #gottliebpaludanarchitects #l2arkitekter #asplanviak #longvaarkitekter #arup #zahahadidarchitects #alab #mestreswågearchitects #imagoatelier #josegigante #arkitektkonkurranse #arkitekturkonkurranse
Vinnere for utforming av Fornebubanens seks t-banestasjoner er kåret:
I formiddag presenterte juryens sekretær, kokurranseleder i Norske arkitekters landsforbund Gisle Nataas, vinnerne av plan- og designkonkurransen for seks nye T-banestasjoner på Fornebubanen:
Skøyen stasjon: «Lyssprekk» av Gottlieb Paludan Architects og L2 arkitekter.
Vækerø stasjon: «Bergtatt», av Gottlieb Paludan Architects og L2 arkitekter.
Lysaker stasjon: «Lysakers hjerte», av Asplan Viak, Longva arkitekter as og Arup.
Fornebuporten stasjon (tidligere Arena): «Himmelen under», av Zaha Hadid Architects og A-lab.
Flytårnet stasjon: «Volare», av Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/ImagoAtelier de Arquitectura og José Gigante - arquitecto.
Fornebu stasjon og driftsbase: «Underjordisk landskap», av Zaha Hadid Architects og A-lab.
Vi gratulerer!

Les mer på arkitektur.no

#fornebubanen #tbane #gottliebpaludanarchitects #l2arkitekter #asplanviak #longvaarkitekter #arup #zahahadidarchitects #alab #mestreswågearchitects #imagoatelier #josegigante #arkitektkonkurranse #arkitekturkonkurranse
Nye Stord ungdomsskole åpnet i januar. Solrik og flott beliggenhet på toppen av kollen. Utearealene tilbyr varierte og utfordrende aktiviteter. Vi takker @l2arkitekter og andre involverte for godt samarbeid.
.
.
.
#gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #stordungdomsskule #landscapearchitecture
Nye Stord ungdomsskole åpnet i januar. Solrik og flott beliggenhet på toppen av kollen. Utearealene tilbyr varierte og utfordrende aktiviteter. Vi takker @l2arkitekter og andre involverte for godt samarbeid.
.
.
.
#gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #stordungdomsskule #landscapearchitecture
#akrobatenbro #bjørvika #thebarcode #oslobarcode #oslo #oslofjord #oslove #norway #norge #pedestrianbridge #architecture #modernarchitecture #urbanspace #publicspace #urbanphotography #darkarkitekter #alabarkitekter #mvrdv #l2arkitekter
Ogna Skule, L2 Arkitekter, Ogna (Norway)

#architecture, #school, #facade, #wood, #ogna, #norway, #l2arkitekter
Ogna Skule, L2 Arkitekter, Ogna (Norway)

#architecture, #school, #facade, #wood, #ogna, #norway, #l2arkitekter
Fremtidens skole Sør-Odal: Bygging pågår!

#construction #constructionsite #newschool #timber #wood #sustainability #architecture #interior #skolebygg #l2arkitekter #arkitektur #norway #sørodal #buildinginprogress
Teglverket Skole. #architecture #oslo #norway #school #brick #l2arkitekter
Teglverket Skole. #architecture #oslo #norway #school #brick #l2arkitekter
Hokksund ungdomsskole

Photo by @hundven_clements_photog 
#l2arkitekter #hokksund #hokksundungdomskole #østengenogbergo #architecture #facade #skolebygg
Hokksund ungdomsskole

Photo by @hundven_clements_photog
#l2arkitekter #hokksund #hokksundungdomskole #østengenogbergo #architecture #facade #skolebygg
Rommen Skole. Oslo, Norway.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#stovner #discgolf #osloøst #oslove #osloøst #dontbelievethehype #iphonephotography #arkitektur #architcure #wood #l2arkitekter #13overpar
Akrobaten bridge is a pedestrian bridge that connects the two areas of Grønland and Bjørvika. It offers great views of the the BARCODE and is an excellent example of Norwegian design and urban engineering.
#oslo #akrobatenbro #l2arkitekter #barcodeoslo #bjørvika #visitoslo
Akrobaten bridge is a pedestrian bridge that connects the two areas of Grønland and Bjørvika. It offers great views of the the BARCODE and is an excellent example of Norwegian design and urban engineering.
#oslo #akrobatenbro #l2arkitekter #barcodeoslo #bjørvika #visitoslo
Bjørnslatta barne- og undomsskole
Den første passivhusskolen bygget i Oslo

Photo by @hundven_clements_photog

#bjørnslettaskole #l2arkitekter #skolebygg #østengenogbergo #futurebuilt #passivhus #architecture
Bjørnslatta barne- og undomsskole
Den første passivhusskolen bygget i Oslo

Photo by @hundven_clements_photog

#bjørnslettaskole #l2arkitekter #skolebygg #østengenogbergo #futurebuilt #passivhus #architecture
Vi gleder oss over at Akrobaten bro er publisert i boken - RIDE A BIKE! Reclaim the City 
#deutchesarchitekturmuseum #akrobaten #l2arkitekter #rideabike #oslo
Vi gleder oss over at Akrobaten bro er publisert i boken - RIDE A BIKE! Reclaim the City
#deutchesarchitekturmuseum #akrobaten #l2arkitekter #rideabike #oslo
Ny nettside www.L2.no

Takk for en fantastisk lanseringen i går! Ekstra stor takk til Tundra*Oslo for godt design.
#l2arkitekter #graphicdesigner #webdesign
Ny nettside www.L2.no

Takk for en fantastisk lanseringen i går! Ekstra stor takk til Tundra*Oslo for godt design.
#l2arkitekter #graphicdesigner #webdesign
Fantastisk start på kvelden 🥂 www.L2.no 
#l2arkitekter #frogner
Fantastisk start på kvelden 🥂 www.L2.no
#l2arkitekter #frogner
Tresfjordbrua 
Nominert til Årets Anlegg 2015
Finalist til Betongtavlen 2016

Photo by Vidar Moløkken / Multilux as

#tresfjordbrua #l2arkitekter #bridge #structure #concrete #architecture
Tresfjordbrua
Nominert til Årets Anlegg 2015
Finalist til Betongtavlen 2016

Photo by Vidar Moløkken / Multilux as

#tresfjordbrua #l2arkitekter #bridge #structure #concrete #architecture
@kulturverketflammen i Nittedal 
Photo by @hundven_clements_photog

#kulturverket #l2arkitekter #woodconstruction #architecture #nittedal
@kulturverketflammen i Nittedal
Photo by @hundven_clements_photog

#kulturverket #l2arkitekter #woodconstruction #architecture #nittedal
Nittedal kulturhus og kirke
Nå er prosjektet ferdig, et flott samarbeidsprosjekt med L2 Arkitekter
.
. .
.

#gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #landscapearchitecture #landscape_lovers #architeture #landscape_captures #scandinaviandesign landezine #archidaily
Nittedal kulturhus og kirke
Nå er prosjektet ferdig, et flott samarbeidsprosjekt med L2 Arkitekter
.
. .
.

#gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #landscapearchitecture #landscape_lovers #architeture #landscape_captures #scandinaviandesign landezine #archidaily
Teglverket skole 
Photo by @hundven_clements_photog

#l2arkitekter #teglverket #atrium #skolebygg #hasle #interiorarchitecture
Teglverket skole
Photo by @hundven_clements_photog

#l2arkitekter #teglverket #atrium #skolebygg #hasle #interiorarchitecture
Fasade utvikling #høgskulenpåvestlandet #bergen #l2arkitekter #architecture #facade #architecturemodel
Vi er glade for at tre av våre prosjekter er publisert i boken Nordic Architects: Global impact
#nordicarchitecture #l2arkitekter #akrobaten #sandnessjøenbadogkulturhus #heggskole
Vi er glade for at tre av våre prosjekter er publisert i boken Nordic Architects: Global impact
#nordicarchitecture #l2arkitekter #akrobaten #sandnessjøenbadogkulturhus #heggskole
Lørenskog hus #l2arkitekter #lørenskoghus #arkitektur #architecture
Lørenskog hus #l2arkitekter #lørenskoghus #arkitektur #architecture
Rotnes Kirke klokketårn 
Photo by @hundven_clements_photog

#l2arkitekter #structure #arkitektur #architecture #archdaily #woodconstruction
Rotnes Kirke klokketårn
Photo by @hundven_clements_photog

#l2arkitekter #structure #arkitektur #architecture #archdaily #woodconstruction
Vågsøy skole ble nominert til Årets Skolebygg 2018 @nohrcon 
#l2arkitekter #arkitektur #vågsøy #skolebygg
Vågsøy skole ble nominert til Årets Skolebygg 2018 @nohrcon
#l2arkitekter #arkitektur #vågsøy #skolebygg
Akrobaten Bridge

Photo by @hundven_clements_photog 
#l2arkitekter #bridge #oslo #grønland #bjørvika #structure #arkitektur #barcode #visitoslo
Akrobaten Bridge

Photo by @hundven_clements_photog
#l2arkitekter #bridge #oslo #grønland #bjørvika #structure #arkitektur #barcode #visitoslo
On the move. 
#architecture #barcodeoslo #bjørvika #perspective #streetphotography #streetphoto #candid_photo #candid_shot #oslove #oslo #oslobilder #hjaoslo #citybike #osloost #norway #l2arkitekter #streetstyle_oslo #scandinavianliving #nordicliving #reflection #mirroreffect #shadowplay #picoftheday #picoftheweek #photooftheday #visitoslo #visitnorway @barcodeoslo @visitoslo @bjorvikautvikling @visitnorway @visitnorway_it @visitnorwayru @visitnorway_uk
Akrobaten bridge, Oslo. This shot received an Honourable Mention at the 2016 @iphotoawards Architecture category. -------------------------------------
##l2arkitekter #bridge #night #architecture #arkitektur #design #architecturephotography #archidaily #instadaily #instaarchitecture #architectureporn #architecturelovers #photooftheday #archilovers #structure #space
Akrobaten bridge, Oslo. This shot received an Honourable Mention at the 2016 @iphotoawards Architecture category. -------------------------------------
##l2arkitekter #bridge #night #architecture #arkitektur #design #architecturephotography #archidaily #instadaily #instaarchitecture #architectureporn #architecturelovers #photooftheday #archilovers #structure #space
#secondplace#in#citus#officebuilding #competition#and#specialprize #for #sustainability #and #greenideas #Ararte #together #with #L2Arkitekter
When planning schools we always look for ways to incorporate learning in the outdoor area. As a part of the design process, we look the at existing qualities and how they can enhance the experience of the outdoor area. Existing vegetation can be part of an arboretum, slopes can be outdoor classrooms and the ground could be a canvas for geometrical shapes, letters and more. #gjerdrumungdomsskole #refstadskole #hokksundungdomskole #bjørnslettaskole #l2arkitekter FØlg oss denne uka på @norwegian_landscape_architects
When planning schools we always look for ways to incorporate learning in the outdoor area. As a part of the design process, we look the at existing qualities and how they can enhance the experience of the outdoor area. Existing vegetation can be part of an arboretum, slopes can be outdoor classrooms and the ground could be a canvas for geometrical shapes, letters and more. #gjerdrumungdomsskole #refstadskole #hokksundungdomskole #bjørnslettaskole #l2arkitekter FØlg oss denne uka på @norwegian_landscape_architects
Takeover by @ostengenbergoas When planning schools we always look for ways to incorporate learning in the outdoor area. As a part of the design process, we look the at existing qualities and how they can enhance the experience of the outdoor area. Existing vegetation can be part of an arboretum, slopes can be outdoor classrooms and the ground could be a canvas for geometrical shapes, letters and more. #gjerdrumungdomsskole #refstadskole #hokksundungdomskole #bjørnslettaskole #l2arkitekter
Takeover by @ostengenbergoas When planning schools we always look for ways to incorporate learning in the outdoor area. As a part of the design process, we look the at existing qualities and how they can enhance the experience of the outdoor area. Existing vegetation can be part of an arboretum, slopes can be outdoor classrooms and the ground could be a canvas for geometrical shapes, letters and more. #gjerdrumungdomsskole #refstadskole #hokksundungdomskole #bjørnslettaskole #l2arkitekter
Farrisbrua // fantastisk konstruksjon!
70meter over vann, 80m fundament under terreng, 4200 kubikk betong.

#l2arkitekter 
#statensvegvesen 
#rambøll 
#Porr
#4200m3betong
#concrete
#steel
#Larvik
#Farrisbrua
#fujifilmnordic 
#X-pro2
#xf16mmf14wr
Farrisbrua // fantastisk konstruksjon!
70meter over vann, 80m fundament under terreng, 4200 kubikk betong.

#l2arkitekter
#statensvegvesen
#rambøll
#Porr
#4200m3betong
#concrete
#steel
#Larvik
#Farrisbrua
#fujifilmnordic
#X-pro2
#xf16mmf14wr
Rotnes Kirke, L2 Arkitekter, Nittedal (Norway)

#architecture, #church, #kirke, #wood, #nittedal, #norway, #l2arkitekter
Rotnes Kirke, L2 Arkitekter, Nittedal (Norway)

#architecture, #church, #kirke, #wood, #nittedal, #norway, #l2arkitekter
A little piece of #religiousarchitecture to take us into the weekend. I had great fun shooting this for #l2arkitekter as you may know I'm a sucker for a beautifully designed church!
A little piece of #religiousarchitecture to take us into the weekend. I had great fun shooting this for #l2arkitekter as you may know I'm a sucker for a beautifully designed church!
I think this pic will be heading straight to our NYC pic library @gallery.stock ripe for a new #horror book cover! --------------------------------#bridge ##l2arkitekter #bridgeporn #architecture #arkitektur #norway
I think this pic will be heading straight to our NYC pic library @gallery.stock ripe for a new #horror book cover! --------------------------------#bridge ##l2arkitekter #bridgeporn #architecture #arkitektur #norway
As the light dropped and the stars came out to play this #bridge really came to life. I'm still a sucker for a #lowlight #dusk picture.
As the light dropped and the stars came out to play this #bridge really came to life. I'm still a sucker for a #lowlight #dusk picture.
Kantine - part of Interior architecture and design for Bergen University College (HiB). We are beginning a new project for HiB's coming building in campus, designed by L2 Arkitekter. Keep posted! #HiB #HøgskoleniBergen #SchoolDesign #University #Campus #Kantine #NewProject #L2Arkitekter #metropolis_no_projects ---- Photo by Mauricio Pavez
Kantine - part of Interior architecture and design for Bergen University College (HiB). We are beginning a new project for HiB's coming building in campus, designed by L2 Arkitekter. Keep posted! #HiB #HøgskoleniBergen #SchoolDesign #University #Campus #Kantine #NewProject #L2Arkitekter #metropolis_no_projects ---- Photo by Mauricio Pavez
Vollebekkveien skole
Foto: Tove Lauluten

#undervisningsbygg #vollebekkveienskole #oslo #landscapearchitecture #gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #landscapearchitecture 
#mnla #archidaily #landezine
Vollebekkveien skole

Foto: Tove Lauluten

#undervisningsbygg #vollebekkveienskole #gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #mnla #landscapearchitecture #oslo #archidaily #landezine
OGNA SKULE

Befaring på Ogna skule i går. Nå er Skateanlegget snart ferdig👍Farget betong "Ognablå"

#ognaskule #skatepark #@betongpark #ognablå #gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #mnla #archidaily #landezine
OGNA SKULE

Befaring på Ogna skule i går. Nå er Skateanlegget snart ferdig👍Farget betong "Ognablå"

#ognaskule #skatepark #@betongpark #ognablå #gullikgulliksenlandskapsarkitekter #l2arkitekter #mnla #archidaily #landezine
Lørenskog skyline.
#architecture #rbbilde #sky #skyporn #minimalism #windows #marmor #marble #BlancoMacael #lookingup #cloudporn #learnminimalism #urbanphotography #facade #buildingporn #facadeporn #sky_high_architecture #skyline #soulminimalist #minimalmood
#pocket_minimal #marblefacade #awesomeminimal #architecturephotography #architecture_hunter #L2Arkitekter
#undervisningsbygg #skoleåpning #nyskole #vollebekkskole #gratulerer #hurra @pellemorp var prosjektleder - godt levert🎈
#l2arkitekter
#undervisningsbygg #skoleåpning #nyskole #vollebekkskole #gratulerer #hurra @pellemorp var prosjektleder - godt levert🎈
#l2arkitekter
The Acrobat

#akrobatenbro #akrobaten #barcode #barcodeoslo #operakvarteret #oslos #oslo #arkitektur #grønland #norway #bjørvika #architecturelover #architecture #arkiromantix #architecturedesign #visitoslo #osloby #iloveoslo #opplevoslo #bestofnorway #oslobilder #visitnorway #mittoslo #fineartphotography #fineartarchitecture #fineart_architecture #l2arkitekter
Oslo is permanently reinventing itself. In the last 3 decades it's waterfront has undergone radical changes. Docks and shipyards became neighborhoods full of life! Now, it's skyline is changing again. The Opera house, the Barcode, the Sørenga peninsula and the new Munch Museum are only a small part of it! The ARCHIPORN guide is in Oslo right now, spoting this new vibrant architecture.

#archiporned #archiporn #archipornguide #norway #norwegianarchitecture #oslo #bergen #norskearkitekter #arkitektur #arkitekturN #AHO #madeinnorway #fjords #trolls #vikings #browncheese #visitoslo #snøhetta #A-lab #sjarkitekter #L2arkitekter #darkarkitekter #madarkitekter #mvrdv #lundhagenarkitekter #estudioherreros @arkitektur_no
Oslo is permanently reinventing itself. In the last 3 decades it's waterfront has undergone radical changes. Docks and shipyards became neighborhoods full of life! Now, it's skyline is changing again. The Opera house, the Barcode, the Sørenga peninsula and the new Munch Museum are only a small part of it! The ARCHIPORN guide is in Oslo right now, spoting this new vibrant architecture.

#archiporned #archiporn #archipornguide #norway #norwegianarchitecture #oslo #bergen #norskearkitekter #arkitektur #arkitekturN #AHO #madeinnorway #fjords #trolls #vikings #browncheese #visitoslo #snøhetta #A-lab #sjarkitekter #L2arkitekter #darkarkitekter #madarkitekter #mvrdv #lundhagenarkitekter #estudioherreros @arkitektur_no
Mulighet for fleksible sitteplasser i #amfi #l2arkitekter #vollebekkskole
Mulighet for fleksible sitteplasser i #amfi #l2arkitekter #vollebekkskole
Sikring av #amfi #vollebekkskole prosjektert av #L2arkitekter
Sikring av #amfi #vollebekkskole prosjektert av #L2arkitekter
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek #l2arkitekter #1992 #architecture #arkitektur #modernistarchitecture #modernisme #library #bibliotek #tønsberg #reflection #curtainwall
#kulturbadet i #sandnessjøen #kulturhus #svømmehall #kino #bibliotek #kultur #arkitektur #alstahaug #l2arkitekter #bygg #mittnordland #nordlandfylkeskommune Foto: Geir Johnsen @sandnessjoen
Dusk exterior of Sandnessjoen Cultural Center designed by #l2arkitekter #arkitektur #architecture #architecturelovers
Dusk exterior of Sandnessjoen Cultural Center designed by #l2arkitekter #arkitektur #architecture #architecturelovers
Nye Nittedal kirke har en moderne arkitektur tegnet av L2 Arkitekter og bygget av JM Norge Entreprenør. 
2300 m2 28 mm Rektangulær kledning og spiler er levert i en transparent varm farge. Tårnet er 25 meter høyt, og tårnspilene i Superwood er fingerskjøtt og laminert til prosjektet 🌲
#l2arkitekter #jmnorge #nittedalkirke #nittedalkulturhus #optimera
Nye Nittedal kirke har en moderne arkitektur tegnet av L2 Arkitekter og bygget av JM Norge Entreprenør.
2300 m2 28 mm Rektangulær kledning og spiler er levert i en transparent varm farge. Tårnet er 25 meter høyt, og tårnspilene i Superwood er fingerskjøtt og laminert til prosjektet 🌲
#l2arkitekter #jmnorge #nittedalkirke #nittedalkulturhus #optimera
The stunning main #auditorium at Sandnessjoen Cultural Center designed by #l2arkitekter #interiordesign #arkitektur #architecture #architecturelovers
The stunning main #auditorium at Sandnessjoen Cultural Center designed by #l2arkitekter #interiordesign #arkitektur #architecture #architecturelovers
Godt nytt år! Bjørnsletta skole stod ferdigstilt i 2014. Den ble utvidet fra og være en ungdomsskole for 200 elever til en 1-10 skole for 750 elever. Tomten er forholdsvis liten med store høydeforskjeller og deler med verdifull vegetasjon. Utearealene er tilpasset krav til universell utforming og det er lagt til rette for varierte aktiviteter og sittemuligheter, bl.a finnes flere uteklasserom/amfi hvor undervisningen kan foregå ute. 🌿 Oppdragsgiver: @undervisningsbygg - Foto: Jiri Havran #universellutforming#skole#architecture#landscapedesign#landezine#skoleplass#undervisningsbygg#playground#landskapsarkitekt#landskapsarkitektur#ostengenogbergo#østengenogbergo#utearealer#arkitrktur#landscapephotography#topos#landezine#landskab#osloby#futurebuilt#passivhus#l2arkitekter#bjørnslettaskole 🌿
Godt nytt år! Bjørnsletta skole stod ferdigstilt i 2014. Den ble utvidet fra og være en ungdomsskole for 200 elever til en 1-10 skole for 750 elever. Tomten er forholdsvis liten med store høydeforskjeller og deler med verdifull vegetasjon. Utearealene er tilpasset krav til universell utforming og det er lagt til rette for varierte aktiviteter og sittemuligheter, bl.a finnes flere uteklasserom/amfi hvor undervisningen kan foregå ute. 🌿 Oppdragsgiver: @undervisningsbygg - Foto: Jiri Havran #universellutforming#skole#architecture#landscapedesign#landezine#skoleplass#undervisningsbygg#playground#landskapsarkitekt#landskapsarkitektur#ostengenogbergo#østengenogbergo#utearealer#arkitrktur#landscapephotography#topos#landezine#landskab#osloby#futurebuilt#passivhus#l2arkitekter#bjørnslettaskole 🌿
The addition to Osl❤'s skyline is looking great in the early winter sunsets. 
#barcode #visitoslo #sunset #wintersun #architecture #scandiarchitecture #rambøllnorge #l2arkitekter #akrobaten #norgeous #huffposttravel #ctptravels #travelandleisure #iconicnorway
#tailoredtravels 📷: Jūrgen Schepp
The addition to Osl❤'s skyline is looking great in the early winter sunsets.
#barcode #visitoslo #sunset #wintersun #architecture #scandiarchitecture #rambøllnorge #l2arkitekter #akrobaten #norgeous #huffposttravel #ctptravels #travelandleisure #iconicnorway
#tailoredtravels 📷: Jūrgen Schepp
Gangbrua mellom Lørenskog Hus og Mailand Videregående skole - tegnet av L2 Arkitekter. #lørenskog #lørenskogbilder #norskarkitektur #L2arkitekter #arkitektur #architecture #bro #bridge #pont #mailandvideregåendeskole #norgebilder #norges_fotografer
Gangbrua mellom Lørenskog Hus og Mailand Videregående skole - tegnet av L2 Arkitekter. #lørenskog #lørenskogbilder #norskarkitektur #L2arkitekter #arkitektur #architecture #bro #bridge #pont #mailandvideregåendeskole #norgebilder #norges_fotografer
The Acrobat and the shadows.
#oslo #oslove #architecture #instaarchitecture #engineering #perspective #skyline #snøhetta #l2arkitekter #shadow #urbanliving #bjørvika #barcode #acrobat #oslobilder #osloost #hjaoslo #visitoslo #picoftheday #picoftheweek #photooftheday #norway #norge #norvège #norvegia #visitnorway #streetphotography #streetphoto @visitoslo @visitnorway @snohetta @bjorvikautvikling

Pic1 - helps you find photos and related hashtags from social media.